Informace z MŠ a ZŠ – srpen 2011

Dne 1.7. 2011 začala samostatná obec Libhošť vykonávat přenesenou působnost v rozsahu, který jí byl po oddělení od města Nový Jičín svěřen. K tomuto dni také ZŠ a MŠ plně náleží jako příspěvková organizace pod obec Libhošť. Dne 9. srpna 2011 byly na MÚ Nový Jičín provedeny hospodářské rozbory za 1. pololetí roku 2011, za […] → Continue Reading Informace z MŠ a ZŠ – srpen 2011

Poděkování!

Vážení rodiče, jsme rádi,že jste navštívili a průběžně navštěvujete webové stránky naší školy, na nichž pravidelně informujeme o dění u nás. Snažíme se dětem a žákům zpestřit pobyt v základní i mateřské škole mnoha způsoby – ať už jsou to nové metodické pomůcky i hračky, moderní vybavení, nové výukové programy nebo akce pro děti  a žáky […] → Continue Reading Poděkování!

Podporujeme projekt Kyberšikana.eu

Děti a hlavně rodiče upozorňujeme na projekt kybersikana.eu

Aktuální zprávy ze školy

V měsíci dubnu se žáci naší školy zúčastnili mnoha akcí pořádaných  jak školou, tak i organizacemi mimo naší školu. Ve škole proběhly tyto akce: Třídní a školní kolo pěvecké soutěže. Vítězové školního kola se zúčastnili pěvecké soutěže pod názvem „Lubinský zpěváček“ 15. dubna v základní škole v Lubině. Vystoupení s poslechem etnické hudby, ve kterém se […] → Continue Reading Aktuální zprávy ze školy

Den zdravé výživy

Zápis a fotografie z projeketového Dne zdravé výživy (26.2. 2010) najdete zde.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ – 1. dubna 2010

Ředitelství Základní a Mateřské školy v N.Jičíně, Libhošti oznamuje, že se ve čtvrtek 1. dubna 2010 od 13.00 do 16.00 hodin přijímají v mateřské  škole žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2010 / 2011 (tj.  k 1.9. 2010) Pokud rodičům nevyhovuje stanovený termín, mohou žádost o přijetí dítěte do MŠ podat v mateřské […] → Continue Reading ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ – 1. dubna 2010