Informace pro rodiče k lyžařskému výcviku

V pondělí 18.2.2019 bude zahájen lyžařský kurz pro přihlášené děti. Dnes vaše děti obdržely “Informace pro rodiče k odjezdu”. Prosím přečtěte si pozorně. V pondělí před kurzem přineste do školy vlastní lyžařské vybavení vašich dětí. Vše řádně podepište. Odjezd od školy je každý den ve 12,30 hodin. Dětem ze základní školy dejte navíc svačinku do […] → Continue Reading Informace pro rodiče k lyžařskému výcviku

Ukončení 1.pololetí 2018/2019

Ve čtvrtek 31.1.2019 obdrží žáci výpisy vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019. Tento den bude výuka žáků ukončena v 11,40 hodin. V pátek 1.2.2019 jsou pololetní prázdniny – provoz školy, školní družiny i školní jídelny je uzavřen.

Návštěva divadla

Ve dnech 5.února a 21. února 2019 navštíví žáci naší školy divadelní představení v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Pro mladší žáky je připraveno představení pod názvem Pipi, dlouhá punčocha a pro starší žáky divadelní představení Bílý tesák. Odjezd je vždy od základní školy v 8 hodin.

Mini projektový den

V pondělí 28.ledna 2019 se uskuteční na naší škole výchovný program s tematikou “Etiketa ve škole aneb mini projektový den”. Jde o zábavně vzdělávací program, kde se žáci seznámí s etiketou stolování, dozví se něco o historii stolování. Žáci budou pracovat ve skupinkách, prakticky si ověří své znalosti z oblasti stolování a na závěr je […] → Continue Reading Mini projektový den

Házená v Novém Jičíně

V úterý dne 15.ledna 2019 proběhne v Novém Jičíně v pořadí již 2. turnaj Jantarové novojičínské ligy základek ve školním roce 2018/2019. Turnaje se zúčastní i družstvo naší školy, které získalo v 1. turnaji v listopadu 2018 1. místo. Držíme i tentokrát palce.

Setkání s koledou

V pátek dne 21.prosince 2018 uspořádá škola ve spolupráci s místní hudební skupinou Schola malý vánoční koncert v místním kostele. Začátek v 10,00 hodin. Děti i učitelé se tak rozloučí se starým rokem 2018 a přivítají nový rok 2019. Přejeme za celý kolektiv základní a mateřské školy všem dětem i rodičům veselé Vánoce a šťastný […] → Continue Reading Setkání s koledou

Vánoční jarmark

Ve čtvrtek dne 13.12.2018 pořádá základní škola v prostorách budovy školy Vánoční jarmark. Začátek v 16 hodin. Na programu bude krátké vystoupení žáků a poté proběhne prodej vánočních výrobků, které ve spolupráci s rodiči a učitelkami vyrobily samotné děti. Součástí jarmarku bude malá ochutnávka pomazánek, které dostávají děti v mateřské škole. Srdečně zveme všechny rodiče […] → Continue Reading Vánoční jarmark

Třídní schůzky

Ve středu dne 21.listopadu 2018 se uskuteční v budově základní školy v době od 14,00 hodin do 17,00 hodin informativní třídní schůzky v jednotlivých ročnících.

Vánoční focení

Ve čtvrtek dne 22.11.2018 proběhne v mateřské škole a základní škole vánoční fotografování dětí a žáků. Žáci školy, kteří mají sourozence v mateřské škole se budou fotografovat společně ráno již od 7,00 hodin v mateřské škole, aby nenarušovali vyučování. Jednotlivci ze základní školy se budou fotografovat během dopoledne v jednotlivých třídách. Zájemci o vánoční focení […] → Continue Reading Vánoční focení

Sběr papíru

Oznamujeme, že ve středu dne 17.října 2018 se uskuteční před základní školou v době od 14,00 hodin do 16,30 hodin sběr starého papíru.