Projekty

Škola je zapojena do projektů

a) „Moderní škola“ financovaným z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Škola začala projekt realizovat dne 3.7.2012. Předpokládané datum ukončení projektu je plánováno 30.11.2014.
b) Projekt „Ovoce do škol“. V rámci tohoto projektu je žákům 2krát měsíčně poskytováno ovoce zdarma.
c) Projekt „ Dotované školní mléko“.
d) Projekt Obec21. Škola se zapojila do tohoto projektu v září 2014. V rámci tohoto projektu budou nabídnuty bezplatné kurzy a osobní konzultace v naší obci všem občanům v produktivním věku, občanům evidovaným na Úřadu práce nebo ženám na mateřské dovolené. Není určeno pro žáky a studenty nebo občany pobírající starobní důchod. Cílem projektu je zvýšit dovednosti a znalosti v oblasti finanční gramotnosti a počítačové dovednosti, které budou probíhat přímo ve škole