Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90,

příspěvková organizace

 

Č.j.:         ŠD 1/2017

 

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2017/2018 takto:

 

 

  1. oddělení ŠD – suterén ZŠ s ranním i odpoledním provozem 150,-Kč měsíčně

 

 

  1. oddělení ŠD – třída v budově ZŠ s odpoledním provozem 120,-Kč měsíčně

 

 

O snížení nebo prominutí úplaty zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

 

 

V   Libhošti  dne 30.8.2017                                                                Mgr. Dagmar Michálková

ředitelka školy