Informace z MŠ a ZŠ – srpen 2011

Dne 1.7. 2011 začala samostatná obec Libhošť vykonávat přenesenou působnost v rozsahu, který jí byl po oddělení od města Nový Jičín svěřen. K tomuto dni také ZŠ a MŠ plně náleží jako příspěvková organizace pod obec Libhošť. Dne 9. srpna 2011 byly na MÚ Nový Jičín provedeny hospodářské rozbory za 1. pololetí roku 2011, za přítomnosti vedení města Nový Jičín, vedení obce Libhošť a hospodářky školy. Od 1.7. 2011 již tedy naše organizace pracuje zcela pod novým zřizovatelem, tj. obcí Libhošť.

Za tuto velmi krátkou dobu již můžete viditelně zaznamenat mnoho výrazných změn týkajících se vztahu fungování mezi  školou a obcí. Zahrada ZŠ i MŠ je během celého léta udržována v perfektním stavu. O sekání trávy a úklid kolem školy se starají pracovníci Obecního úřadu. Na školní zahradě byly opraveny lavičky. Byl vydlážděn nový chodník kolem mateřské školy vedoucí na školní hřiště a do tělocvičny. Budovu tělocvičny převzala od 1.7. 2011 pod svou správu obec.  Pracovníci Obecního úřadu rovněž pomáhali při stěhování skříní a nábytku ve třídách v základní škole.

Největší investicí, kterou obec provedla během velice krátké doby o prázdninách v naší organizaci, byla výměna  oken v celém objektu mateřské školy  za okna nová, plastová. Stávající okna byla již nevyhovující a také nebezpečná jak pro děti docházející do mateřské školy, tak pro zaměstnance. Na úklidu se podílely především školnice MŠ i ZŠ, také učitelky MŠ a ve ŠJ kuchařky.

Úklid byl prováděn opravdu ve velice krátkém časovém rozmezí, a to tak, aby mohly děti nastoupit 1.září do nového a čistého prostředí.