Poděkování!

Vážení rodiče,

jsme rádi,že jste navštívili a průběžně navštěvujete webové stránky naší školy, na nichž pravidelně informujeme o dění u nás. Snažíme se dětem a žákům zpestřit pobyt v základní i mateřské škole mnoha způsoby – ať už jsou to nové metodické pomůcky i hračky, moderní vybavení, nové výukové programy nebo akce pro děti  a žáky samotné, či s rodiči.

Uvítáme v budoucích letech ochotu a pomoc podporovat naši základní a mateřskou  školu z Vaší strany ve všech oblastech, ve kterých je pomoc škole možná.

Vznikly by nám tak další možnosti  pro zkvalitnění výuky, ale i jedinečné zážitky dětí, které si s sebou ponesou do dalšího života.

V letošním školním roce jsme ze sponzorských darů pořídili nový koberec do školní družiny, laminátovací stroj, nové knihy pro zájmové čtení dětí, tolik potřebné papíry pro vytváření výtvarných prací a pracovních listů dětí a žáků. Spousta rodičů se podílelo na brigádách organizovaných převážně mateřskou školou.

Děkujeme za přízeň rodičům dětí, kteří se podíleli na sponzorských darech a pomoci škole.

Mgr. Dagmar Michálková