Aktuální zprávy ze školy

V měsíci dubnu se žáci naší školy zúčastnili mnoha akcí pořádaných  jak školou, tak i organizacemi mimo naší školu.

Ve škole proběhly tyto akce:

  • Třídní a školní kolo pěvecké soutěže. Vítězové školního kola se zúčastnili pěvecké soutěže pod názvem „Lubinský zpěváček“ 15. dubna v základní škole v Lubině.
  • Vystoupení s poslechem etnické hudby, ve kterém se žáci seznámili s netradičními hudebními nástroji a poslechli si  jejich zvláštní zvuky.
  • Přednáška a ukázka výcviku psů pod názvem „Poznej svého psa“. Děti se dověděly jakého vhodného psa si mohou pořídit, jak se mají k němu nejlépe chovat, jak se mohou bránit, když je napadne cizí pes, co má pes rád a co ne a mnoho jiného. V závěru besedy si mohly děti vyzkoušet své znalosti v praxi přímo při práci se psem.

Mimo školu se žáci zúčastnili těchto akcí:

  • Sportovní soutěž ve florbalu, která se konala 7.dubna v Bernarticích n/Odrou. Školu reprezentovalo šestičlenné smíšené družstvo.
  • Fotbalová soutěž pod názvem Mac Donalds Cup v Bartošovicích, 8. dubna.
  • V polovině dubna zahájili žáci naší školy plavecký výcvik, který je součástí Školního vzdělávacího programu naší školy.
  • Čtvrtý ročník v rámci preventivního programu absolvoval výcvik na dopravním hřišti v Novém Jičíně, který byl zakončen dopravními testy a jízdou zručnosti s předáním průkazů „Mladého cyklisty“.
  • V rámci této prevence proběhla také dopravní soutěž na naší škole. Nejlepší cyklisté se v měsíci květnu zúčastní okrskového kola v Novém Jičíně.
  • Účast na Vítání občánků s hudebním vystoupením žákyň 2. ročníku ve hře na zobcové flétny a dětí z mateřské školy.

Získané diplomy a ocenění žáků naší školy si můžete prohlédnou v přízemí budovy.

Mgr. D. Michálková