Školní výlet

Ve středu 12.6.2019 se uskuteční školní výlet do Bartošovic. Děti navštíví Bartošovický mlýn, poté projdou Zámeckou naučnou stezkou a na závěr navštívíme Záchrannou stanici. Dejte dětem , prosím pokrývku hlavy a dostatek tekutin. Návrat je plánován ke škole kolem 14,30 hodin.