Škola v pohybu

“Škola v pohybu” je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin TV v základních školách. Fotbalová asociace ČR, ve spolupráci s panem Radimem Dreslerem, nabídla jednorázové návštěvy trenérů mládeže, kteří připraví ukázkovou hodinu tělesné výchovy. Naše škola se do projektu zapojila společně i s mateřskou školou. Ve čtvrtek dne 16.května se uskuteční v dopoledních hodinách pro děti, žáky i učitele 1. společné setkání s trenéry na fotbalovém hřišti v Libhošti.