Informace pro rodiče k lyžařskému výcviku

V pondělí 18.2.2019 bude zahájen lyžařský kurz pro přihlášené děti. Dnes vaše děti obdržely “Informace pro rodiče k odjezdu”. Prosím přečtěte si pozorně. V pondělí před kurzem přineste do školy vlastní lyžařské vybavení vašich dětí. Vše řádně podepište. Odjezd od školy je každý den ve 12,30 hodin. Dětem ze základní školy dejte navíc svačinku do podepsaného boxu nebo sáčku. Vezmeme dětem do společné tašky. V případě nemoci před kurzem i během kurzu informujte třídní učitelku o nepřítomnosti. Bližší informace o dalším postupu v případě nemoci najdete na webových stránkách www.usmevaveaktivity.cz/pro-rodice.