Mini projektový den

V pondělí 28.ledna 2019 se uskuteční na naší škole výchovný program s tematikou “Etiketa ve škole aneb mini projektový den”. Jde o zábavně vzdělávací program, kde se žáci seznámí s etiketou stolování, dozví se něco o historii stolování. Žáci budou pracovat ve skupinkách, prakticky si ověří své znalosti z oblasti stolování a na závěr je čeká malý zábavný kvíz s vyhodnocením. Program se uskuteční v rámci pondělního vyučování.