Vánoční focení

Ve čtvrtek dne 22.11.2018 proběhne v mateřské škole a základní škole vánoční fotografování dětí a žáků. Žáci školy, kteří mají sourozence v mateřské škole se budou fotografovat společně ráno již od 7,00 hodin v mateřské škole, aby nenarušovali vyučování. Jednotlivci ze základní školy se budou fotografovat během dopoledne v jednotlivých třídách. Zájemci o vánoční focení se mohou hlásit u třídních učitelek.