Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku proběhne v pondělí dne 3.září 2018 ve třídě v prvním patře budovy školy.
Žáci si tento den nebudou brát aktovky. Po slavnostním zahájení se bude konat krátká schůzka s rodiči prvňáčků.
Provoz školní družiny bude zahájen dne 4. září 2018 v 6,30 hodin. Výše úplaty za školní družinu je stanovena na
150,-Kč měsíčně. V týdnu od 3. září do 7. září 2018 bude výuka probíhat ve všech ročnících pouze do 11,40 hodin,v prvním ročníku pouze do 10,45 hodin.
Obědy pro všechny ročníky se budou podávat od 11,40 hodin v jídelně základní školy.
Pokud nebudou žáci 1.ročníku brát v prvním týdnu oběd, mohou si rodiče přijít pro své děti v 10,45.
Obědy si rodiče odhlašují sami v kanceláři školní jídelny – tel. 734 314 892
Další týdny již bude vyučování probíhat podle rozvrhu, který budou mít žáci zaznamenaný ve svých žákovských
knížkách.
Informace pro rodiče budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách školy, ve vestibulu budovy školy a v
žákovských knížkách žáků.
Ve čtvrtek dne 13. září 2018 v 16,00 hodin proběhnou v základní škole společné třídní schůzky zákonných zástupců.