Výuka plavání na škole

Informujeme tímto rodiče, že v pátek 5.1.2018 byla na základní škole zahájena výuka plavání. Plavání se v současné době účastní všichni žáci 3.ročníku a děti ve starší třídě mateřské školy. Žáci 1. a 2. ročníku zahájí plaveckou výuku v úterý 13.2.2018. Výuka se koná pod dohledem odborně, kvalifikovaných zaměstnanců KVS Laguna Nový Jičín a řídí se příslušnými právními předpisy na základě smlouvy. Ve školním roce 2017/2018 se plavecké výuky zúčastní pouze žáci 1.až 3. ročníku a děti z MŠ. Celkem se děti a žáci zúčastní 10. lekcí. Odjezd každý pátek v 7,30 hodin od základní školy.