Sdělení rodičům

Informujeme rodiče, že od pondělí dne 11.9.2017 začne probíhat na budově školy rozsáhlá rekonstrukce střechy a omítek. Vzhledem k tomu, že kolem budovy školy bude postaveno lešení, žádáme rodiče, aby upozornili své děti o možnosti nebezpečí pohybovat se bez dozoru v objektu staveniště. Jednotlivé třídy byly poučeny třídními učitelkami.
S pozdravem ředitelka.