Výsledky zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 do Základní školy a, Libhošť Mateřské školy 90, příspěvková organizace

Výsledky zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 do Základní školy a Mateřské školy, Libhošť 90, příspěvková organizace

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

Seznam uchazečů (dětí) pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 

 Vyvěšeno:       dne       13. 4. 2017

  

Pořadové číslo Registrační číslo Výsledek řízení
A 14 / 1 / 2017 přijat (a)
A 14 / 2 / 2017 přijat (a)
A 14 / 3 / 2017 přijat (a)
A 14 / 4 / 2017 přijat (a)
A 14 / 5 / 2017 přijat (a)
A 14 / 6 / 2017 přijat (a)
A 14 / 7 / 2017 přijat (a)
A 14 / 8 / 2017 přijat (a)
A 14 / 9 / 2017 přijat (a)
A 14 / 10 / 2017 přijat (a)
11 A 14 / 11 / 2017 přijat (a)
A 14 / 12 / 2017 přijat (a)
A 14 / 13 / 2017 přijat (a)
A 14 / 14 / 2017 přijat (a)
A 14 / 15 / 2017 přijat (a)
A 14 / 16 / 2017 přijat (a)
A 14 / 17 / 2017 přijat (a)
A 14 / 18 / 2017 přijat (a)
A 14 / 19 / 2017 přijat (a)
A 14 / 20 / 2017 přijat (a)
A 14 / 21 / 2017 přijat (a)
Pořadové číslo Registrační číslo Výsledek řízení
A 14 / 22 / 2017 přijat (a)

 

Mgr. Dagmar Michálková

              ředitelka

V Libhošti dne 13.4.2017