Návštěva knihovny v obci

Návštěva knihovny v obci V pondělí dne 8.10.2012 navštívili žáci druhého až pátého ročníku místní knihovnu v Libhošti. Místní knihovnice, paní Marie Eslerová, seznámila děti s řádem knihovny, dále si děti prohlédly nové vybavení knihovny a poslechly si ukázky ze známých knih. Na závěr si prověřily své znalosti v krátké soutěži. Věříme, že návštěva knihovny […] → Continue Reading Návštěva knihovny v obci

Pozvánka na třídní schůzky

Pozvánka na třídní schůzky Dne 19.září 2012 se konají v základní škole společné třídní schůzky. Začátek v 15,45 hodin. Program: Informace o školním roce minulém Informace o  novém školním roce Organizační záležitosti školy Diskuze

Seminář pro rodiče

Seminář pro rodiče   Zveme  rodiče žáků  na seminář na téma :   Jak naslouchat svému dítěti a Agresivní dítě   Dne: 10. října v 16,00 hodin Kde: v základní škole Vstupné: 20,-Kč Přednáší: Mgr. Ivana Mutinová, speciální pedagog  

Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne V pátek dne 7. září jsme pro žáky naší školy uspořádaly aktivní sportovní dopoledne, kde si  všichni mohli ověřit  svou fyzickou  zdatnost a  vyzkoušet  pohybové dovednosti  v šesti sportovních disciplínách (skok do dálky z místa, běh na 50 metrů, běh slalomem,  hod na cíl, hod  do dálky, skoky přes švihadlo). Všechny dosažené výsledky jsme pečlivě zaznamenaly  […] → Continue Reading Sportovní dopoledne

Třídíme odpad

Od začátku letošního školního roku byly ve třídách umístěny barevné kontejnery na třídění dopadu. Děti tak mohou třídit papír, plast a sklo. Cílem tohoto kroku je děti seznámit jak správně odpad třídit, což mohou následně využít i mimo školní prostředí. Žáci budou také v rámci environmentální výchovy seznámeni s následným využitím separovaného odpadu. Důležité také je, aby […] → Continue Reading Třídíme odpad

Zahájení školního roku

V pondělí 3.9.2012 proběhlo v naší škole slavnostní zahájení školního roku 2012/2013. I když tento den byl docela bez sluníčka, vstupem dětí do školy se celá budova rázem rozzářila. Po krátkém přivítání přítomných, ředitelkou školy, následovala česká hymna. Protože však tento den nešel elektrický proud, hymnu si zazpívali všichni žáci, učitelé a hosté sami. Poté následoval slavnostní  […] → Continue Reading Zahájení školního roku

Přihláška ke stravování.pdf

Prihlaska – stravovani

Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2012/2013

Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2012/2013   Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 se uskuteční dne 3. září 2012 v 8,00 hodin v budově školy. Ukončení předpokládáme v 9,30 hodin. Vzhledem k tomu, že 3. září je nahlášena odstávka elektrického proudu, budou v tento den odhlášeny všem dětem obědy. Zápis do školní družiny proběhne v pondělí dne 3.září 2012 v dopoledních hodinách […] → Continue Reading Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2012/2013

Prázdninová básnička

Prázdninová básnička Slunce svítí, řeka volá: dneska už nám končí škola. Vyrazíme na prázdniny, teď z nás bude někdo jiný. Nebudem psát úkoly, nemusíme do školy. Dva měsíce volna máme, co s tím časem uděláme? Někdo jede na tábor, jiný učí zpívat sbor, lesních ptáků na palouku, hlavně že jsme přitom venku. Někdo letí do […] → Continue Reading Prázdninová básnička

S dětmi ze školičky v červnu

  S dětmi ze školičky v červnu   Školní výlet Ve čtvrtek 14. 6. 2012 jsme se s dětmi z mateřské školy vydali i přes nepřízeň počasí na zkrácenou formu výletu na mošnovské letiště. Původní zklamání z nepřízně počasí byla rychle ta tam, když nás na letišti přivítala naše milá průvodkyně paní Radka Polomová, která je ve skladech letiště […] → Continue Reading S dětmi ze školičky v červnu