Plán třídních schůzek

Plán třídních schůzek na školní rok 2011/2012

Říjen 5.10.2011 – společná schůze rodičů; volby do školské rady

Listopad 21.11.    –     25.11. 2011

Leden 23.1.     – 27.1. 2012

Duben 23.4.    –     27.4.2012

Podle potřeby zákonných zástupců žáků a učitelů mohou být dohodnuty individuální pohovory s třídními učitelkami v době konzultačních hodin vyvěšených na dveřích sborovny.

Mgr. Dagmar Michálková
ředitelka školy