Zapojení do projektu „Zábavná vlastivěda našich vesnic“

Zapojení do projektu „Zábavná vlastivěda našich vesnic“

 

V měsíci únoru se naše škole zapojila do nového projektu, a to ve spolupráci s MAS Regionu Poodří, o.s. pod názvem „ Zábavná vlastivěda z našich vesnic“

MAS Regionu Poodří se obrátila na školy v blízkém okolí se žádostí o zapojení do aktivit a spolupráci při realizaci projektu „Zábavná vlastivěda z našich vesnic“ a to formou výtvarné a fotografické soutěže. Soutěž je vyhlášena od 1. února 2014 a potrvá do konce měsíce dubna 2014.

Obrázky nebo fotografie s tématikou :

> Pamětihodnosti obce

> Život ve vaší obci

> Krajina a přírodní zajímavosti

budou umístěny na nově vzniklých webových stránkách, které budou součástí projektu. Ty nejzdařilejší obrázky a fotografie budou oceněny a publikovány v učebnicích pro základní školy k předmětům vlastivěda a prvouka, které budou rovněž součástí tohoto projektu.

 

Ve spolupráci s obcemi a školami vzniknou v rámci tohoto podpořeného projektu „Zábavná vlastivěda z našich vesnic“ čítanky prvouky pro I. a vlastivědy pro II. stupeň základních škol, jež shrnou základní údaje z historie až po současnost. Kapitoly budou mít stejnou koncepci, grafiku, budou napsané čtivou a srozumitelnou formou. Autoři se zaměří na „nadčasové“ a skutečně důležité informace. Zvláštností učebnice budou ilustrace a fotografie zajímavých míst v obcích, které namalují a nafotí v již vyhlášené soutěži pro školy děti. Projekt podpoří společný web, kde budou pro školy ke stažení pracovní listy a vytvořen prostor ke vkládání vlastních fotografii, obrázků, videí či audiorozhovorů (např. s rodákem). Interaktivní akce zábavnou formou dílen představí např. knihtisk či vazbu knih. To vše se zdokumentuje na webu a tím dojde k časové udržitelnosti projektu.

 

Proč takový projekt?

 

„Ve školách chybí lokální a regionální prvouka i vlastivěda, učitelé musí při výkladu vycházet z internetu, informací dostupných na webech obcí, což je nedostačující,“ vysvětlil manažer MAS Regionu Poodří Oldřich Usvald s tím, že centrální učebnice nemohou reagovat na individuální záležitosti jednotlivých regionů. „Navíc kantoři i na venkově do škol většinou dojíždějí. Málokde je „domácí učitel“, který se v obci narodil, žije v ní a učí. Učitelé tak mají velký problém zajistit podklady, když mají dětem něco o obcích vyprávět. Je proto třeba shrnout základní, ale také další zajímavé informace, které si děti zapamatují a osvojí,“ dodal Usvald. Současným stavem výuky jsou žáci i učitelé nespokojeni, což bylo zjištěno průzkumem u škol.