Přihláška ke stravování.pdf

Prihlaska – stravovani

Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2012/2013

Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2012/2013   Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 se uskuteční dne 3. září 2012 v 8,00 hodin v budově školy. Ukončení předpokládáme v 9,30 hodin. Vzhledem k tomu, že 3. září je nahlášena odstávka elektrického proudu, budou v tento den odhlášeny všem dětem obědy. Zápis do školní družiny proběhne v pondělí dne 3.září 2012 v dopoledních hodinách […] → Continue Reading Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2012/2013

Prázdninová básnička

Prázdninová básnička Slunce svítí, řeka volá: dneska už nám končí škola. Vyrazíme na prázdniny, teď z nás bude někdo jiný. Nebudem psát úkoly, nemusíme do školy. Dva měsíce volna máme, co s tím časem uděláme? Někdo jede na tábor, jiný učí zpívat sbor, lesních ptáků na palouku, hlavně že jsme přitom venku. Někdo letí do […] → Continue Reading Prázdninová básnička

S dětmi ze školičky v červnu

  S dětmi ze školičky v červnu   Školní výlet Ve čtvrtek 14. 6. 2012 jsme se s dětmi z mateřské školy vydali i přes nepřízeň počasí na zkrácenou formu výletu na mošnovské letiště. Původní zklamání z nepřízně počasí byla rychle ta tam, když nás na letišti přivítala naše milá průvodkyně paní Radka Polomová, která je ve skladech letiště […] → Continue Reading S dětmi ze školičky v červnu

Aktuality ze školy

Aktuality ze školy Ve čtvrtek dne 28.července 2012 se celá škola zúčastnila branného závodu, který pro nás připravili členové místního hasičského sboru. Žáci probíhali krátkými úseky podle vytýčených tras a na jednotlivých stanovištích prováděli různé úkoly  a zdolávali překážky. Mimo jiné stříleli ze vzduchovky, překonávali překážky ručkováním po laně, rozpoznávali důležité hasičské značky. Za každý […] → Continue Reading Aktuality ze školy

Proslov páťáků

Proslov 2012 Vážená paní ředitelko,pane místostarosto, paní učitelky, milí spolužáci. Sešli jsme se zde, abychom se slavnostně rozloučili s touto školou, s Vámi všemi, kteří tuto školu neopouštíte, ale po prázdninách se opět vrátíte. Odcházíme z míst, kde jsme se naučili číst, psát, kde jsme strávili pět náročných let plných práce, povinností, ale také radosti […] → Continue Reading Proslov páťáků

Rozloučení s páťáky

Rozloučení s páťáky V pátek 22. 6. 2012  si pátá  třída připravila ve spolupráci s třídní  učitelkou slavnostní odpoledne k ukončení školního roku 2011/2012 spojené s přenocováním ve škole. Příjemného a veselého odpoledne se zúčastnili také rodiče, kteří se svými dětmi absolvovali řadu zajímavých a netradičních soutěží. Nechybělo také občerstvení v podobě grilování a opékání  různých pochoutek. Před spaním  čekalo  děti  „noční […] → Continue Reading Rozloučení s páťáky

Školní výlet

Školní výlet Ve čtvrtek 21.6.2012 se celá škola zúčastnila školního výletu na Štramberk a okolí. Děti pod vedením učitelek prošly naučnou  Lašskou stezku v okolí jeskyně Šipky a Kotouče. Někteří  poprvé v životě zdolali  136 schodů  na rozhlednu Bílá hora a k tomu přidali 191 schodů vedoucích z náměstí pod Trúbu. Závěr výletu patřil návštěvě arboreta, které je jediným […] → Continue Reading Školní výlet

Cvičný poplach

Cvičný poplach   V pondělí 4. června proběhl v rámci prevence bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a v rámci požární ochrany v naší škole  cvičný poplach. Žáci museli během co nejkratší doby opustit podle pokynů vyučujících budovu školy a dodržovat přitom pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Za zvuku hlasitého megafonu a volání „hoří, hoří“ postupně po jednotlivých třídách […] → Continue Reading Cvičný poplach

Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin

Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace Po projednání se zřizovatelem školy bude  provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin zajištěn takto:   27.týden – 2.7. – 4. 7. 2012            –     provoz MŠ od 6,00 hodin do 16,00 hodin   28.týden – 9. 7. – 13. 7. 2012        –             provoz MŠ od 6,00 […] → Continue Reading Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin